Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам університету на безоплатній основі.

Мета психологічної служби – забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Види  діяльності психологічної служби: 

– психологічне консультування – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, викладачам та співробітникам у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

– психодіагностика – психологічне вивчення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації, індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні, взаємовідносин у колективі;

– психопрофілактика – проведення індивідуальних і групових занять (консультацій, тренінгів, семінарів, лекцій тощо) для відповідних цільових груп з метою своєчасного попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

– психореабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, що мають соціальні і психологічні проблеми, пережили чи знаходяться у важкій життєвій ситуації, стресі тощо;

– психологічна просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

– психологічна корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки.

Діяльність психологічної служби дає можливості:

  • вирішити проблеми у навчанні;
  • пізнати краще себе (психологічні особливості характеру, темпераменту, здібності, можливості і т.д.);
  • навчитись розуміти себе і свої переживання та сформувати навички саморегуляції;
  • навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
  • дізнатися як налагодити взаємовідносини з оточуючими людьми та сформувати навички ефективного спілкування;
  • навчитися знаходити вихід з проблемних ситуацій, кризових станів;
  • навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
  • позбутися від страхів, депресії, тривоги та  відновити душевну рівновагу,  вирішити проблеми у дитячо-батьківських стосунках.