Анкета  «Актуальні проблеми сучасної студентської молоді»

Анкета «Що є для вас конкуренція»

Методика «Вербальна самооцінка особистості»

Методика «Діагностика рефлексії» (А. В. Карпова)

Вивчення психічних станів у стресових ситуаціях (Г. Айзенка)

Вивчення морально-психологічного клімату колективу (автори О. С. Михалюк та А. Ю. Шалито)

Методика «Оцінка рівня тривожності» (Ч.Спілберга)

Шкала депресії Бека (BDI)

Тест «Я І НАВКОЛИШНІ»

Опитувальник «Визначення типу поведінки особистості у конфліктній ситуації»(За К. Томасом)

МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» М. РОКІЧА

МЕТОДИКА «ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ АСЕРТИВНОСТІ (здатність відстоювати та захищати себе, наявність внутрішньої сили і  прояв ввічливості у стосунках до оточуючих)» (В. КАППОНІ, Т. НОВАК)

Методика визначення рівня конфліктності  (В. Рогов)

ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсів

Анкета “Емоційна врівноваженість”

Оцінка ступеню мотивації щодо відмови від паління

Анкета «Булінг та його прояви»

Анкета для студентів “Я і моя група”

ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ

Тест «Мотивація до навчання»

Тест на виявлення агресивності

Тест на вивчення рівня імпульсивності, некерованої емоційної збудливості (В. Бойко)